Kepada. Seluruh peserta Test TOEIC periode Maret 2018

Jadwal Ujian Test TOEIC akan diselengarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 16 Maret 2018
Pukul : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Seminar, Gedung A, STIKI Malang.
 
PERINGATAN :
1) Keterlambatan maksimal 30 menit dari jadwal, apabila terlambat tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang ujian.
2) Berpakaian rapi bersepatu.
3) Ujian Tulis, peserta diwajibkan membawa alat tulis pensil 2B dan penghapus.
4) Membawa KTM Atau Tanda Pengenal.

Data peserta Ujian TOEIC dapat didownload disini